Dünya Su Günü


TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar “Dünya Su Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Corona virüsü salgınının yayılmasının önlenmesinde suyun hayati önem arz ettiği kaçınılmazdır. Bu nedenle su kaynaklarımızın planlı ve ekonomik kullanılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.”dedi.“SU KAYNAKLARI HIZLA KİRLETİLMEYE DEVAM EDİYOR”


Birleşmiş Milletler tarafından içilebilir su kaynaklarının korunması için duyarlılık oluşturmak amacıyla 22 Mart gününü “Dünya Su Günü” olarak ilan ettiğini anımsatan JMO Adana Şube Başkanı Dr. Tatar, “Maalesef uyarılara rağmen sınırlı olan su kaynaklarımız, hızlı ve çarpık kentleşme, nüfus artışı, endüstriyel faaliyetlerinin doğurduğu çok çeşitli katı ve sıvı atıklar, katı atık depolama yerlerinin yer altı suyu rezervuarlarının beslenme alanlarında seçilmesi, su havzalarının imar planlarına açılması, tarım alanlarında bilinçsiz gübre ve tarım ilacı kullanılması, yerüstü ve yer altı suyu kalitesini ciddi olarak tehdit etmekte ve su kaynaklarımız hızla kirletilmektedir.” dedi.


“SU TİCARİ BİR MAL OLARAK GÖRLMEMELİDİR”


Tatlı suların araştırılması, entegre su yönetimi anlayışıyla kullanılması, ticari bir mal olarak görülmeden kamusal bir miras olarak geleceğe korunarak bırakılmasının yaşamsal bir önem arz ettiğini ifade eden Dr. Tatar, “Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarımız yaklaşık 1.500 m3 civarı ile ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. Bu durum, sanıldığının aksine, Türkiye`nin yakın gelecekte ciddi su sorunları ile karşılaşmaya aday bir ülke olduğunu göstermektedir.” diye konuştu.


“ADANA’DA DA SULARIN RASYONEL KULLANILMASI GEREKİYOR”


Dr. Tatar şöyle devam etti;


“Adana ve çevresi, Berdan, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin varlığı ve yıllık 500 milyon m³ yeraltısuyu potansiyeli ile en önemli su alanlarından birini oluşturur. Adana toplam su kaynakları potansiyeli 15.844 milyon m³ /yıldır. Bölgemizde bol su kaynaklarının olmasına karşın, tatlı su kaynaklarının kirlilik ve diğer nedenlerle tehdit altında olması su kaynaklarının rasyonel kullanımını ve korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle yürürlükte bulunan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ilkelerine titizlikle uyulmalıdır.


Başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere, kentlerimizin su temin işleri ile sorumlu Genel Müdürlükler, tesisat hizmetleri yapan birimler olmaktan çıkarılarak kentlerin su temin stratejilerini oluşturan, bu stratejilerin gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar yürüten birimler haline dönüştürülmelidir. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi idari yapılanması içerisinde sadece afet yönetim unsurları açısından değil bir yerleşimdeki su, enerji, doğal kaynaklar ve çevre yönetimi karar süreçleri açısından da ihtiyaçlara yanıt verebilecek bir yapılanmaya, örneğin “Jeoloji-Jeoteknik Etütler ve Yeratısuları Daire Başkanlığı” kurulmalıdır”


“SU KAMUSAL BİR MİRAS OLARAK GELECEĞE BIRKILMALIDIR”


Corona virüsü salgınının yayılmasının önlenmesinde suyun hayati önem arz ettiğinin bir kez daha görüldüğünü aktaran JMO Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar  “TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak Dünya Su Günü‘nde bir kez daha ifade ediyoruz ki;. Suyun tüm canlılar için yaşamsal bir hak olduğundan hareket edilerek, bu yaklaşım temelinde yaşanan olumsuzlukları giderecek ve önerilerimizi de hayata geçirecek Su yasasının çıkarılmasını talep ediyoruz”.


————————————————–İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur 22 Mart Dünya Su günü nedeniyle yaptığı açıklamada herkesin; temiz suya, sağlık güvencesine, barınma hakkına, afet ve salgın zamanlarında devlet güvencesine sahip olması gerektiğine vurgu yaptı.


Dünyamızda, insan ve canlı sağlığına, doğaya zarar veren pek çok felaket yaşandığını, içinde bulunduğumuz dönemde de koronovirüs salgını tehdidiyle karşı karşıya olduğumuzu belirten Aksungur;  atılacak adımların doğru, sistemli, programlı, bilimsel, hakkaniyetli ve etkili yapılması gerektiğini söyledi.


Dünya Su Gününün,  giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından belirlendiği ifade eden Aksungur “İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak her yıl 22 Mart Dünya Su Gününde, su kaynaklarının önemine, suyun metalaştırılmaması gerektiğine dikkat çekiyoruz” dedi.


İçinde bulunduğumuz bu dönemde; dünyamızda, insan ve canlı sağlığına, doğaya zarar veren pek çok felaket yaşandığını ve bu felaketlerin yaşanmasında,  insan faaliyetlerinin kayda değer bir etken olduğunu belirten Aksungur şöyle devam etti:


“Bir süredir dünyamız, hızlı yayılım gösteren koronavirüs salgınıyla karşı karşıya ve salgınının yayılımı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Hemen hemen hiçbir ülkenin koronavirüs salgınından muaf kalmadığı bu koşullarda, insanların temiz suya ve sağlık koşullarına erişmesinin ne denli önemli olduğu açıkça ortadadır.


COVID-19 koronavirüs pandemisi yayıldıkça, ellerimizi nasıl yıkacağımız ve diğer önlemler konusuna dair haklı ve yerinde rehberlikler artmış durumdadır. Bu öneriler elbette ki önemli ve gereklidir. Ancak en temel gereksinim olan temiz suya, hijyen ve sağlık koşullarına sahip olamayan, sağlık kuruluşlarına ulaşım imkanı olmayan çok sayıda insan var dünyamızda. Bu insanlar da bilindiği üzere yoksul insanlardır.


Bugün, yaklaşık 2,2 milyar insan güvenli içme suyundan yoksundur ve 4,2 milyar insan yeterli sağlık koşullarına sahip olmadan yaşamaktadır. Su kaynaklarına ve sağlığa erişim konularında acil bir şekilde hareket etmediğimiz sürece,  tehlikenin boyutu daha da artacaktır.


SONUÇLAR TÜM İNSANLIĞI TEHDİT ETMEKTEDİR


Ayrıca bu virüs göstermektedir ki doğal yaşamın insan eliyle zarar görmesinin, dünya kaynaklarının tüketilmesinin, su kaynakların azalmasının, iklim değişikliğinin sonuçları tüm insanlığı tehdit etmektedir. Ama kapitalist sistem içinde alınan tedbirler ne yazıktır ki bir avuç insanı, sermayeyi kollar nitelikte kalmaktadır.


Ülkemizde virüs nedeniyle açıklanan paket de bu mahiyettedir. Paketteki tedbirler sermayeyi destekler nitelikte olup halka, yoksullara düşen ise popülist söylemler,  sabır ve dua tavsiyesidir. Halk sağlığını ilgilendiren bu süreçte yapılması gerekenler; açık olmak, adil davranmak,  ayrımcılık yapmamaktır.  Dar gelirli yurttaşları, sayısı artacak olan işsizleri, evlerine ekmek götürmek için sağlık koşullarından yoksun çalışmak zorunda olanları önceliğe almaktır. Yaşanılan salgın sebebiyle canla başla çalışan sağlık emekçilerimiz için alınacak önlemler hayati önemdedir.  Sağlık emekçileri için alınacak her tedbir sadece onları değil tüm toplumu düşünmek demektir.


MESLEK KURULUŞLARI, EMEK ÖRGÜTLERİ SÜREÇTEN DIŞLANMAMALIDIR


Atılacak adımların doğru, sistemli, programlı, bilimsel, hakkaniyetli ve etkili yapılabilmesi için devletin kurumları, risk altındaki grupları temsil eden kurumları ortak çalışmaya dahil etmelidir. İlgili meslek kuruluşları, emek örgütleri süreçten dışlanmamalıdır. 


İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak Dünya Su Günü vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isteriz ki yüzyılımızın felaketi savaşlara, insanların yerlerinden yurtlarından edilmelerine, çevreyi doğayı katleden rant faaliyetlerine, felaketler ve salgınlar karşında ayrımcı tutumlara şiddetle karşı çıkacağız.


Herkes; temiz suya ulaşıma, sağlık güvencesine, barınma hakkına, afet ve salgın zamanlarında devlet güvencesine sahip olmalıdır. Bu koşulların var olacağı bir ülke ve bir dünya için mücadelemizi yılmadan sürdüreceğiz.”


————————————————————-TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, “Dünya Su Günü” sebebiyle yaptığı açıklamada yaşamın suda başladığını ve yaşadığımız bu eşsiz doğa içinde gördüğümüz tüm canlılığı suyun varlığına borçlu olduğumuzu söyledi.


Varlığımızı suya borçlu olduğumuz gibi, canlılığın devamının da suya bağlı olduğuna vurgu yapan Korkut, dünya çapında ölümlere neden olan ve hızla yayılım gösteren Corona Virüsü’ne karşı da elimizdeki en etkili silahın yine su olduğunu belirterek şöyle konuştu:


“Su doğanın ve doğada yaşayan tüm canlıların ortak varlığı, doğayı ve doğada yaşayanları herhangi bir gerekçeyle sudan mahrum etmek asla kabul edilemez. Suyun korunması ve adil paylaşımı evrensel bir yaşam ilkesidir. Bu hayati önemine rağmen giderek artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli su kaynağının bulunmaması, dünyayı bekleyen en önemli sorunlardan birisi. Sanayileşme, çarpık kentleşme, nüfus artışı ve atık su sorunu nedeniyle temiz suya ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor. Bu sorunların tespiti ve gelecekte yaşanması muhtemel su kıtlığının önlenebilmesi adına Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında “ 22 Mart Dünya Su Günü” olarak kabul edilmiştir.”


TARIMDA SUYUN ETKİN KULLANIMI SAĞLANMALI


Suyun doğal akışına müdahale edilerek, akarsuları bilinçsiz kullanarak sadece su yataklarını değil, bu suların biriktiği göllerimizin de kuruma riski ile karşı karşıya bırakıldığına dikkat çeken Korkut, Eğirdir, Burdur, Salda gibi göller başta olmak üzere Göller Bölgesi’nin tümüyle kuruma tehlikesiyle yüz yüze olduğunu kaydetti.


Kurak ve yarı-kurak iklim kuşağında yer alan ülkemizde küresel ısınma ile kuraklık görülme olasılığının arttığını ifade eden Korkut konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Küresel ısınmanın yağışların azalması nedeniyle mevcut su kaynaklarının azalmasına yol açacağı öngörülmektedir. Bu nedenle en fazla su kullanıcı sektör olan tarımda suyun etkin kullanımının sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla; su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama yöntemlerinin uygulanması, suyun kıt olduğu koşullarda kısıtlı sulama yapılması, suyun ölçülü olarak kullanıcılara verilmesi, su iletim ve dağıtım sistemlerinde su kayıplarını minimize eden kapalı borulu sistemlerin tercih edilmesi gibi yapısal ve teknik bazı önlemler alınmalıdır. Sulama yalnızca tarımsal üretim için değil aynı zamanda gıda güvenliğinin sağlanması açısından da büyük önem taşımaktadır.”